PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH, GORSETY, ORTEZY INDYWIDUALNE

Wykonujemy protezy kończyn dolnych na wszystkich poziomach amputacji.

Gorsety ortopedyczne ( Cheneau, Boston – korekcja skoliozy , korygujące zaburzenia osiowe , stabilizujące i odciążające w przypadku zmian patologicznych kręgosłupa)

Ortezy kończyn dolnych i górnych

Każdy indywidualny wyrób medyczny poprzedzony jest badaniem funkcjonalnym z wykorzystaniem nowoczesnej diagnostyki ( podoskop, inklinometr elektroniczny, podobaroskop, dynanometr itp )

proteza 768x1024 - PROTEZY KOŃCZYN DOLNYCH, GORSETY, ORTEZY INDYWIDUALNE