PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ

To miejsce gdzie pod kontrolą specjalisty : doktora ,fizjoterapeuty można zdiagnozować :

dziecko , osobę dorosłą , sportowca oraz sportowca-amatora

Otrzymany wynik to podstawą do analizy parametrów oraz kontroli w późniejszym okresie.

Badanie dokunujemy z uwzględnieniem następujacych narzędzi diagnostycznych :

  • Komputerowe Badanie Stóp
  • Komputerowe Badanie Kręgosłupa
  • sEMG
  • Test FMS
  • Badanie RUSI
  • Badanie Funkcjonalne

Charakterystyka poszczególnych badań :

FMS

Test FMS jest to narzędzie do przesiewowej identyfikacji ograniczeń i asymetrii w siedmiu podstawowych wzorcach ruchowych. Dzięki identyfikacji obszaru możemy zwiększyć pracę nad danym sektorem – zmniejszyć prawdopodobieństwo kontuzji, a za tym poprawić prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu w sporcie.

Dzięki wynikom testu jesteśmy w stanie stworzyć plan treningowy, który w uporządkowany sposób zwiększy możliwość Naszego organizmu do wysiłku sportowego oraz ograniczy prawdopodobieństwo wystąpienia kontuzji.

Dla kogo?

Dla sportowców, sportowców-amatorów. Osób z towarzyszacym bólem w układzie ruchu lecz nie mających urazów mięśniowo-szkieletowych.

fms - PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ

KOMPUTEROWE BADANIE STÓP

Bezinwazyjne badanie z wykorzystaniem platformy cyfrowej w celem zdefiniowania zaburzeń w obrębie stóp.

Badanie uwidacznia patologiczne obciążenia

Dla kogo ?

Badanie wykonuje się u dzieci jak i osób dorosłych.

obraz stóp - PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ

sEMG

Bezinwazyjne przezskórne badanie potencjału  mięśniowego.

Wynik daje obiektywną informacje dla terapeuty o aktywności mięśnia lub mięśni. To doskonałe narzędzie do oceny mięśnia w czasie gdy osoba wykonywała program terapeutyczny

Dla kogo ?

Dla pacjentów w każdej fazie rehabilitacji oraz dla sportowców w celu określenia poziomu aktywności

semg - PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ

KOMPUTEROWE BADANIE KRĘGOSŁUPA

Badania polega na wykrycie asymetrii w zakresie budowy ciała oraz kręgosłupa.

Właściwa diagnostyka umożliwia prawidłowe wprowadzenie programu terapeutycznego .

Dla kogo?

Dla każdego niezależnie od wieku a szczególnie dla dzieci w okresie rozwojowym wtym u pacjentów posiadających zaopatrzenie ortopedyczne tułowia (gorsety ortopedyczne) w celu oceny efektów terapii

kregosłup 397x1024 - PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ

BADANIE FUNKCJONALNE

Badanie wskazuje na dysfunkcji w narządzie ruchu.

Narzędzia zastosowane w badaniu to testy funkcjonalne stosowane w badaniu statycznym i dynamicznym (bieżnia z oprogramowaniem). Jest to bardzo szczegółowe. Pozwala wykryć zaburzenia wzorców ruchowych. .

Dla kogo ?

Dla każdego niezależnie od wieku oraz stosowane u osób z zaopatrzeniem ortopedycznym (protezy, ortezy indywidualne kończyń dolnych i górnych )

badanie funkcjonalne - PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ

 Obrazowanie ultrasonograficz­ne w fizjoterapii. to „procedura stosowana przez fizjoterapeutów do oceny mor­fologii mięśni i otaczających tkanek miękkich podczas ćwiczeń i zadań ruchowych (…)”. RUSI umożliwia badanie stawów równolegle z wykonywaniem testów klinicznych, co w sposób znaczący poprawia trafność badania funkcjonalnego. Pozwala na jeszcze dokładniejszą diagnozę funkcjonalną pacjenta. Ułatwia wykrycie  przeciwwskazań do terapii.  

RUSI  
Rehabilita­tive Ultrasound Imaging)

Dla kogo?

Dla każdej osoby  z urazami stawów lub przewlekłym bólem oraz dla maluszków 🙂

Rusi - PORADNIA DIAGNOSTYKI REHABILITACYJNEJ I SPORTOWEJ