Komputerowe Badanie Stóp Kraków

Spakowany na wakacje... nie zapomniałem o stopach!

Przez najbliższy czas będę się dzielił z państwem wiedza na temat komputerowego badania stóp, diagnozy wyników badań, schorzeń i zaburzeń w obrębie kończyny dolnej, a mające bezpośrednie przełożenie na systemy do cyfrowej analizy podeszwowej części stopy oraz do wykonywania wkładek ortopedycznych z włókna węglowego. Opowiem również czym jest komputerowe badanie stóp w Krakowie?

wkładki ortopedyczne z włókna węglowego

Część I – Diagnoza i badanie

Do poradni zgłaszają się osoby, u których występują zmiany w obrębie stóp w postaci bólu, błędnego ustawienia stopy, obrzęków, stanów zapalnych itp.
Rola terapeuty polega na tym, aby stwierdzić

  • Jaki charakter posiada zmiana?
  • Czy jest to na podłożu funkcjonalne lub strukturalnym?
  • Jaki charakter ma zmiana – miejscowy czy ogólny?
  • Czy w łańcuchu kinetycznym kończyny dolnej jest pojedynczym ogniwem ?
  • lub czy stanowi jedno z kilku patologicznych ogniw?
  • Czy błędne ustawienie w obrębie stopy ma bezpośrednie przełożenie na cały układ ruchu?
  • I w jakim zakresie?

Anatomia Stopy

Na powyższe pytania może odpowiedzieć tylko doświadczony klinicysta, a analizę może dokonać tylko doświadczony terapeuta.

Bardzo często badanie stóp sprowadza się do oceny podeszwowej części stopy bez analizy całościowej występujących zmian i asymetrii wzorców napięcia mięśniowego.

Zakup urządzenia do analizy podeszwowej części stopy jest niewystarczające. Niezależnie ile kosztuje i ile posiada funkcji, nic nie zastąpi doświadczonego terapeuty. Dodatkowo ocena pacjenta musi mieć charakter manualny, palpacyjny, z analizą wzorców napięć.

Jeśli zmiana dotyczy tylko funkcji to najczęściej możliwe jest odwrócenie. Natomiast zmiana strukturalna w najgorszym wypadku będzie wymagała interwencji lekarza. 

Aby stwierdzić jaki rodzaj zaburzenia występuje u pacjenta, należy dokonać badania klinicznego stwierdzającego zmiany lub jego podłoże. Zmiany mogą mieć charakter mięśniowe, powięziowe, nerwowe, kostne , wad wrodzonych lub mieszane. Każde badanie dodatkowo poprzedzone jest wywiadem.

Komputerowe Badanie Stóp Kraków
Komputerowe Badanie Stóp Kraków

Komputerowe Badanie Stóp Kraków

badanie kliniczne stóp kraków
Badanie kliniczne stóp

Uzupełnieniem takiego badania jest diagnostyka w postaci cyfrowej wykorzystujące skaner 2D, platformę termiczną lub platformy podobarometryczne.

Uzyskany obraz podeszwowej części stopy wskazuje na rodzaj występującej wady i często wskazuje na pola gdzie występują większe lub mniejsze obciążenia.

Analiza Wyników Badania Stóp

Należy również zauważyć że najlepsze urządzenia i systemy do badania nie zastąpią doświadczenia w postaci terapeuty.

Wkładki ortopedyczne z włókna węglowego Kraków.

Każde wykonanie wkładki jest poprzedzone badaniem klinicznym narządu ruchu oraz diagnostyka cyfrowa.

komputerowe badanie stóp kraków
Komputerowe Badanie Stóp Kraków
wyniki badań diagnostyka kraków

Wkładki Ortopedyczne z Włókna Węglowego Kraków

Analizując stopę w układzie trójwymiarowym możemy dla każdej osoby stworzyć indywidualna wkładkę ortopedyczna z uwzględnieniem następujących cech:

1) Zróżnicowanie na prawa i lewą stopę z uwzględnieniem ich cech i zaburzeń
2) Wykonać dwie różne wkładki pod względem długości, szerokości, wysokości wysklepienia poprzecznego i podłużnego, długości kończyny oraz zaburzeń osi
3) Wykonać wkładkę w odniesieniu do aktywności sportowej lub zawodowej
4) Wykonać funkcjonalna wkładkę ortopedyczna przy uszkodzeniu nerwu strzałkowego (zależne od skali uszkodzenia)
5) Możemy dopasować wkładki nie tylko do obuwia sportowego ale również do specjalistycznego (buty piłkarskie, narciarskie, kolce, kolarskie itp.
6) Możliwość wykonania dla dzieci i dorosłych od najmniejszego rozmiaru po rozmiary XXXXL 😉

Cechy wkładek ortopedycznych z włókna węglowego:
7) Wytrzymałość i dynamika
8) Niewielkie rozmiary wkładek pozwalają na noszenie w standardowym obuwiu bez konieczności ich zmiany
9) Konstrukcja wkładki poprawia funkcje motoryczne stopy (osłabienie mięśniowe, zaniki, podeszły wiek)
10) Możliwość korekty bez konieczności wymiany i kosztu całej wkładki (wcześniejsza diagnoza komputerowa)

wkładki ortopedyczne z włókna węglowego kraków