Płaskostopie Poprzeczne i Podłużne Kraków

Kolejnym przystankiem po podróży o tematyce stóp będzie Płaskostopie Poprzeczne i Podłużne.

Czym jest płaskostopie i kiedy występuje?

Nie stosując bardzo medycznego nazewnictwa można stwierdzić, iż prawidłowo nasza stopa od strony podeszwowej posiada dwa łuki: jeden poprzeczny, drugi podłużny (strona przyśrodkowa). Stanowią one rusztowanie dla stopy i wspierane one są w sposób bierny poprzez więzadła i układ kostny, a czynnie poprzez układ mięśniowo-powięziowy.

Te dwa „mosty” występują na stopie. To ukształtowanie powoduje, iż stopa styka się trzema punktami z podłożem. Pierwsza i piąta kość śródstopia oraz kość piętowa. Dopóki wszystko ze sobą właściwie współpracuje i nie występują patologiczne siły zewnętrzne to stopa działa prawidłowo.

W momencie kiedy pojawia się wada, „ mosty” znacząco się obniżają i zmniejsza się elastyczność i funkcja amortyzująca. To powoduje, że dochodzi do wady jakim jest płaskostopie poprzeczne i podłużne.

Leczenie płaskostopia poprzecznego i podłużnego Kraków

Na początku należy wyjaśnić kiedy występuje i kiedy możemy zauważyć to najwcześniej. Płaskostopie poprzeczne i podłużne kraków może wystąpić u dziecka i u dorosłej osoby.

Niemniej przyjmuje się, iż u dziecka występuje dopiero od 3 roku życia. Często błędnie interpretowane w wieku poniżej 3 roku życia. Dopiero ok. 3 roku stopa ma ukształtowane łuki poprzeczny i podłużny.

Płaskostopie Poprzeczne i Podłużne Kraków
Rys1 Płaskostopie poprzeczne i podłużne

Wada taka nie może wystąpić wcześniej ze względu na fakt, że aby powstała to najpierw muszą być wytworzone łuki. Następnie pod wpływem obciążenia, choroby, wady wrodzonej dochodzi do deformacji. I wtedy dopiero może wystąpić wada.

Jest to zaburzenie o charakterze funkcjonalnym odwracalnym. Oczywiście jeśli nie będzie leczone (rehabilitacja, indywidualna wkładka ortopedyczna) może doprowadzić do zmian nieodwracalnych.

Skutki płaskostopia poprzecznego i podłużnego

Oprócz zaobserwowanych zmian w układzie mięśniowym i powięziowym dochodzi do zmian w układzie kostnym i więzadłowym. Trwające nieprawidłowe rozłożenie sił przez płaskostopie poprzeczne i podłużne kraków doprowadza do zwichnięć i podwichnięć oraz deformacji stawów. Stopa traci naturalna funkcje amortyzującą. Siły przenoszone są na stawy położone powyżej tzn. staw kolanowy, biodrowy i kręgosłup.

Ważne jest, aby zauważoną zmianę właściwie zdiagnozować i rozpocząć leczenie.
Badanie z wykorzystaniem platformy 2d, platformy termicznej oraz badanie funkcjonalne potwierdzą lub wykluczą wadę.

Wkładki ortopedyczne z włókna węglowego Kraków

Często przy wadzie pod wpływem zwiększonego wysiłku fizycznego (np. bieganie) dochodzi do bólu kręgosłupa w odcinku lędźwiowym i głowy.

Osoby, u który występuje wada i leczymy je poprzez korekcyjną wkładkę ortopedyczną z włókna węglowego, często zgłaszają podczas wizyty kontrolnej efekt uboczny w postaci „zmniejszenie lub ustąpienie bólu głowy i kręgosłupa”.

Należy pamiętać, iż bardzo istotna jest rehabilitacja i ćwiczenia mięśni krótkich stopy oraz odtworzenie prawidłowego wzorca chodu. Wkładka ortopedyczna podniesie łuki stopy i zapewni „rusztowanie” ale do prawidłowego działania potrzebny jest sprawny układ mięśniowy, który będzie stanowił element czynny do pracy.

To sprzężone działanie zapewni dopiero właściwy efekt leczenia. Niestety szczerze mówiąc z dnia na dzień takiej wady nie da się poprawić. To proces, który będzie trwał w czasie i efekt będzie zależny od zaangażowania osoby, a u dzieci również od konsekwencji w realizacji przez rodziców. Efekty przychodzą na przestrzeni tygodni.

Chcesz dowiedzieć się więcej o nowatorskich wkładkach ortopedycznych z włókna węglowego lub skonsultować płaskostopie poprzeczne lub podłużne ze specjalistą?
Skontaktuj się z nami klikając w przycisk.